Gry komputerowe jako program

Pośród różnorodnych programów komputerowych znajdziemy na pewno takie, które stosowane jest przez specjalistów w ich pracy zawodowej czy zajęciach związanych z pracą. Inną grupą programów są te, które ogólnie usprawniają naszą pracę z komputerem. Jest też pewna grupa programów, które są specjalistyczne, ale mogą służyć zarówno do rozwijania swoich pasji, jak i do pracy zawodowej, zależy to od tego, czym się zajmujemy. Tu szczególnie dobrym przykładem będą programy graficzne i służące do projektowania, czy obróbki zdjęć. Na koniec, warto wspomnieć, że jest pewna grupa programów, które służą tylko i wyłącznie rozrywce, to oczywiście gry komputerowe. Ich rodzaje są rozliczne, nie sposób wszystkich wymienić. Różnią się tematyką, stopniem skomplikowania i zaawansowania. Różnią się grafiką i stopniem wzbogacenia estetycznego. Każda bowiem gra jest inna i ma inne wymagania programowe do sprawnego działania. Wszystkie jednakże łączy jedno, a jest to mianowicie cel ich powstawania. Wszelkie gry komputerowe służą naszej rozrywce. Oczywiście, organizowane są nawet turnieje niektórych gier, jednakże nadal znajdują się one w obszarze rozrywki, a nie sportu, czy zawodu. Pamiętajmy jednakże, że rozrywką są one dla użytkowników. Projektujący i programujący je ludzie, muszą traktować je jako swoją pracę, bo tym w istocie jest. Wykonują oni bardzo ciężką pracę po to, byśmy mogli oddawać się ulubionej rozrywce, często nawet bez opamiętania.

Co to jest oprogramowanie

Każdy działający komputer składa się z dwóch grup elementów. Jedna grupa to sprzęt, urządzenia, czyli warstwa materialna. Bez sprzętu komputerowego nie możliwe byłoby pracowanie całej maszyny. To różnego rodzaju układy scalone i tranzystory, przesyłające impulsy i dane elektroniczne. Druga grupa elementów to oprogramowanie. Bez tego nie możliwe byłoby sprawne funkcjonowanie urządzenia jako całości i jego poszczególnych elementów. Oprogramowanie to specyficzny zbiór poleceń wydawanych poszczególnym częściom komputera. Realizacja tych poleceń sprawia, że komputer może wykonywać swoje funkcje. Ogólnie mówiąc, oprogramowanie komputera to cały zbiór informacji zawartych w formie poleceń, instrukcji. Celem oprogramowania jest zapewnienie sprawnego działania komputerowi. Jak to się dzieje? Oprogramowanie przetwarza dane w pewnym zakresie, który został określony przez twórcę tego oprogramowania. Oprogramowanie można również nazwać programem komputerowym czy też aplikacją. Zwyczajowo jednak, mianem oprogramowania określa się większy zbiór programów. Możemy wyłonić różne rodzaje oprogramowania. Nie wszystkie te rodzaje muszą znaleźć się w każdym komputerze. Jest kilka takich programów, powiedzmy obowiązkowych. Pozostałe zaś są dodatkowe i usprawniają naszą pracę z komputerem. Dla przykładu można by tu wymienić oprogramowanie pozwalające na edycję tekstów, czy tworzenie muzyki. To oczywiście nie wyczerpuje całej gamy programów komputerowych.

Kamera internetowa pomoc, czy zabawa?

W dobie swobodnych połączeń internetowych, coraz więcej zaczynamy wymagać od ich jakości i możliwości. Nie wystarczy nam już swobodne przesyłanie wiadomości tekstowych i fotografii. Fakt, że p pięciu minutach, nasza wiadomość jest już u adresata nie budzi w nas zbyt wielkich emocji ani nie ekscytuje nas już w najmniejszym stopniu. Jest to dla nas po prostu sprawą oczywistą. Później oczekiwaliśmy swobodnych rozmów za pośrednictwem Internetu. I one stały się nie tylko rzeczywistością, ale wręcz spowszedniały i są tak oczywiste, jak rozmowy telefoniczne. W dalszej kolejności chcieliśmy by jakość tych rozmów internetowych była coraz lepsza. Chcemy się nie tylko słyszeć, ale również widzieć w czasie rzeczywistym. Na szczęście, technika osiągnęła już i ten poziom. Prowadzenie rozmów z osobą bardzo od nas oddaloną z jednoczesnym widzeniem jej i jej reakcji jest już możliwe i bardzo łatwe do osiągnięcia. Jedyne co musimy zrobić to zakupić i zamontować sobie do tego odpowiedni sprzęt. Jest to oczywiście kamerka internetowa. Kamerka internetowa podłączana jest bezpośrednio do komputera za pomocą gniazda USB. Przetwarza ona odbierany obraz na dane cyfrowe, które można przesłać do komputera i dalej siecią do naszego rozmówcy. Najważniejszym osiągnięciem kamer internetowych jest to, że transmisja może odbywać się w sposób ciągły. To znaczy, że na bieżąco widzimy to, co robi nasz rozmówca, a on widzi to co my robimy.

Możliwości komputera a jego cena

Przy kupowaniu komputera, zależy nam na takiej jego konfiguracji, aby umożliwiała nam bezproblemowe i komfortowe z niego korzystanie. W zależności do tego, w jakim celu będziemy komputer wykorzystywać, zapewne położymy większy nacisk na określone jego elementy, niż na inne, przykładowo na kartę graficzną. Tym niemniej zazwyczaj podlegamy tutaj jednak istotnemu ograniczeniu, jakim są nasze zasoby pieniężne. W związku z tym staramy się optymalnie dopasować możliwości naszego nabytku, w stosunku do jego ceny. Jednak przyjmijmy na moment, że mamy niemal nieograniczoną ilość pieniędzy do dyspozycji i tym samym możemy kupić komputer w dowolnej cenie. Czy powinniśmy wówczas wybrać najdroższy dostępny nam komputer? Wcale nie musi być to najlepsze rozwiązanie. Oczywiście, bardzo drogi komputer, w cenie przewyższającej 10 tysięcy złotych, będzie na pewno znacznie bardziej wydajny od tego, który kosztuje 2 tysiące. Powinniśmy jednak pamiętać, że za tak wysoką cenę w dużej mierze odpowiadają nowości rynkowe, które rzecz jasne oferowane są w wysokiej cenie. Jednak w ciągu pół roku od premiery rynkowej, przykładowo możliwości danej karty graficznej nie zestarzeją się diametralnie, a jej cena może spaść nawet o kilkadziesiąt procent. Poza tym niekoniecznie musimy grać w najwyższych detalach w każdej grze, często z powodzeniem wystarczy średni poziom detali. Często więc warto jakiś czas zaczekać, a w zamian kupić taki sam komputer, już znacznie tańszy.

Komputer a urządzenia peryferyjne

Komputer to bez wątpienia maszyna. Z tego powodu nie tylko nie może samodzielnie myśleć, ale również wymaga obsługi. Rzecz jasna, może się wydawać, iż komputer w wielu sytuacjach z powodzeniem zastępuje człowieka. Jest tak istotnie, jednak aby mógł spełniać swoją rolę, trzeba go najpierw zaprogramować, a potem się z nim kontaktować. W związku z tym, musimy znaleźć sposób na komunikowanie się z komputerem, co jest możliwe dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika oraz urządzeniom peryferyjnym. Ich ilość w dużej mierze zależy od typu komputera. Popularne jeszcze do niedawna komputery stacjonarne, posiadały odrębną stację dysków, do której podłączało się inne urządzenia. Niezbędny był tutaj monitor, ponadto myszka, klawiatura oraz głośniki. Często do komputera bywała też dołączona drukarka oraz modem zewnętrzny. W nowszych komputerach, czyli laptopach, z uwagi na ich mobilność, większość powyższych urządzenia peryferyjne zintegrowano w jedną całość. Nie oznacza to jednak, że do laptopa nie można podłączyć myszki lub nawet klawiatury, co w określonych warunkach bardzo ułatwia korzystanie z niego. Jednakże, w miarę rozwoju technologii informatycznych, do laptopa dołącza się inne urządzenia. Nadal jest to często drukarka oraz modem, tym razem już często umożliwiający połączenie z Internetem mobilnym. Jednak w obudowie laptopa często znajdują się też pendrive, dysk zewnętrzny, zestaw portów USB, a także inne urządzenia.

Internet jako baza wiedzy

Stare przysłowie mówi, że „nauka to potęgi klucz”. Jest ono do dziś w dużej mierze aktualne, chociaż nie wszyscy z tych, którzy dzierżą władzę i są popularni, doszli do swej pozycji dzięki zdobytej wiedzy. Niewątpliwie jednak niechęć do nauki, a co za tym idzie, również do zdobywania wiedzy, utrudnia osiągnięcie sukcesu życiowego. Jednak z biegiem lat zmienił się sposób przyswajania niezbędnej porcji wiedzy. Jeszcze niedawno poznawaliśmy w szkole i na studiach całą masę różnego rodzaju pojęć, które rzadko okazywały się przydatne w „dorosłym” życiu, podczas pracy zawodowej. Tych informacji, których nie był w stanie dostarczyć nam osobiście nauczyciel lub wykładowca, należało szukać mozolnie po bibliotekach i innych skarbnicach wiedzy. Dziś natomiast sytuacja znacząco się zmieniła. Dostępny zasób wiedzy rośnie gwałtownie z każdym rokiem, a ogromną bazę tej wiedzy stanowi Internet. W związku z tym, w trakcie procesu edukacji mniej ważne staje się zwykłe wkuwanie, a znacznie ważniejszą staje się umiejętność wyszukiwania i interpretacja znalezionej informacji. Z tego bowiem powodu, iż objętość Internetu jest praktycznie niezmierzona, nie każdą informację daje się łatwo w nim wyszukać. Ponadto istnieje duże, znacznie większe niż w przypadku publikacji książkowych, prawdopodobieństwo, iż uzyskana w Internecie wiedza może być niepełna, a w niektórych przypadkach pomyłkowo lub rozmyślnie fałszywa.

Komputer jako centrum multimedialne

Multimedialność jest zjawiskiem bardzo powszechnym w ciągu ostatnich lat. Wiąże się ona z połączeniem kilku form przekazu informacji – tekstu, obrazu, dźwięku, informacji – w całość, aby zachęcić odbiorcę do korzystania z niego. Jednak jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu media były słabo z sobą powiązane. Informacje tekstowe czerpaliśmy przede wszystkim z prasy, obrazy z telewizji i odtwarzaczy wideo, muzykę z radia i magnetofonów. Jeśli pragnęliśmy obejrzeć jakieś zdjęcia, trzeba było je wywołać, a w późniejszej epoce wyświetlić na ekranie aparatu cyfrowego. Dziś wszystkie te przekaźniki informacji – gazetę, telewizor, radio, aparat cyfrowy – może z powodzeniem zastąpić komputer, stając się tym samym centrum multimedialnym. Dziś wiele osób ma kontakt ze słowem drukowanym jedynie w Internecie, ponadto nie korzysta z tradycyjnego telewizora, posiadając tuner telewizyjny w swoim komputerze. Zazwyczaj komputer nie jest co prawda wykorzystywany do robienia zdjęć, jednak wiele modeli już posiada kamerki internetowe. Poza tym nie sprawia żadnej trudności przesłanie do niego zdjęć, wykonanych za pomocą aparatu cyfrowego lub komórkowego. Komputer może też, po podłączeniu do niego głośników, zastąpić magnetofon, gdyż na jego dysku mogą się znaleźć tysiące plików muzycznych. Mając na uwadze powyższe, można sobie wyobrazić, że dla wielu ludzi centrum ich życia i jedyny łącznik ze światem, stanowi właśnie komputer.

Najpopularniejsze oprogramowanie dla biznesu

Dziś, w erze daleko posuniętej informatyzacji, trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które w swojej działalności nie posługiwałoby się komputerami. Jednak oczywiście ich zastosowanie będzie odmienne od tego, które jest wszechobecne w naszych domach. Pracownicy nie powinni rzecz jasna podczas pobytu w pracy grać, ani też odwiedzać portale społecznościowe, choć z tym ostatnim w praktyce różnie bywa. W związku z tym, na komputerach służbowych znajdziemy tylko takie aplikacje, które będą przydatne w pracy. Część z nich jest specyficzna dla danej branży, przykładowo systemy bankowe. Jednak są też i takie, które znajdziemy w niemal każdym przedsiębiorstwie. Standardem są tutaj oczywiście przeglądarki internetowe i programy pocztowe, umożliwiające dostęp pracownikom do swej poczty mailowej. Na większości stanowisk, zwłaszcza biurowych, bardzo pomocne będą pakiety biurowe, w tym przede wszystkim edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne. Ponadto warto zauważyć, że każde przedsiębiorstwo, zatrudniające choćby kilka osób, ma pracownika lub komórkę, zajmującą się księgowością. Tutaj powinny znaleźć się programy finansowo – księgowe, w tym do fakturowania i różnego rodzaju ewidencji, także pracowników. Z kolei w komputerach należących do kadry kierowniczej i specjalistów, nie powinno zabraknąć programów, pozwalających na sporządzanie rozbudowanych prezentacji, połączonych z możliwością raportowania wyników przedsiębiorstwa.

Programy edukacyjne dla dzieci

Na rynku oprogramowani komputerowego znaleźć można wiele różnego typu programów edukacyjnych i tym podobnych. Jednym z typów takowych programów są programy edukacyjne dla dzieci. Do czego mogą tak na prawdę służyć tego typu programy? Wszystko zależy od tego, z jakimi mamy do czynienia dziećmi pod względem przedziału wiekowego. Im starsze dzieci tym programy mogą być bardziej zaawansowane i bardziej wymagające. Dla najmłodszych mogą to być proste gry i zabawy dotyczące prostych zagadnień. W takim wypadku główny nacisk kładzie się na rozwój ogólnych umiejętności i zdolności poznawczych. Jak warto zauważyć w młodym wieku najłatwiej uczyć się języków obcych to znaczy najłatwiej można się ich nauczyć. Dlatego też tego typu programy mogą być uzupełnieniem kursów języków obcych. Poza tym programy takowe zwłaszcza w przypadku starszych dzieci mogą odnosić się do szeregu kategorii związanych z wiedzą ogólną. W takim wypadku mamy do czynienia z wiedzą z typowych dziedzin czy też dotyczącą typowych przedmiotów szkolnych. Mowa tu o matematyce, historii czy geografii. Im wcześniej zaczniemy naukę tym lepsze możemy uzyskać efekty. Warto tu również nadmienić, iż tego typu oprogramowanie bardzo często łączy w sobie elementy nauki z elementami zabawy. Takowy zabieg ma na celu zwiększenie zainteresowania dziecka, a przez to lepszych efektów końcowych. Warto zastanowić się nad tego typu rozwiązaniami.

Nowe programy komputerowe

W kontekście nowego oprogramowania komputerowego, a zatem tematu niniejszego artykułu chcieliśmy się tu skupić nad oprogramowaniem, a właściwie jego ewolucją. Innymi słowy mówiąc chcemy tu poruszyć temat zmian w oprogramowaniu zarówno płatnym jak i bezpłatnym. Otóż jak się okazuje nowe oprogramowanie komputerowe, które jest płatne nie zawsze jest lepsze od swojego poprzednika. Bynajmniej nie zawsze jest to wina programistów czy ich złych pomysłów, ale celowy zabieg. Jeżeli do sprzedaży trafiłby bardzo dobry program mógłby ona wystarczyć na długi czas większości użytkowników. Być może na wiele lat. W takim wypadku firmy produkujące oprogramowanie na ten czas byłyby pozbawione w dużej mierze zysku. Dlatego też zmiany w niektórych przypadkach są kosmetyczne, a reklama zrobi resztę zachwalając program, jako istne dzieło sztuki. Oczywiście nie zawsze tak jest, a na pewno nie powinno tak być. Z drugiej strony mamy do czynienie z oprogramowaniem darmowych tworzonym przez programistów czy projektantów nie po to by na nim zarobić, ale właśnie po to by walczyć z dyktaturą firm zajmujących się produkcją oprogramowania na wielką skalę. W takim przypadku programy te mimo mniej atrakcyjnego wyglądu mogą być o wiele lepsze oraz aktualne przez wiele lat przy odpowiednich aktualizacjach. Jednak w wielu przypadkach nawet najlepsze programy giną w gąszczu kampanii marketingowych i pozostają nieznane dla szerszego grona zainteresowanych.

Oprogramowanie do pracy

Wiele spośród różnorodnych zawodów nie wyobraża sobie obecnie pracy bez użycia komputera. Dzieje się tak dlatego, że specjalnie przygotowane dla tych zawodów oprogramowanie nie tylko ułatwia pracę, ale również znacznie ją przyspiesza, dzięki czemu osoby te mogą znacznie bardziej zaangażować się w ten aspekt pracy, który zależny jest tylko i wyłącznie od człowieka, a nie jest to jedną z dodatkowych uzupełniających czynności. Jako dość cenny przykład takiego oprogramowania, można by podać programy do księgowania. Po pierwsze ułatwiają samym księgowym wykonywanie ich pracy, bo zaprogramowane formuły samodzielnie dokonują obliczeń i nie obciążają tą czynnością księgowych. Po drugie, osoby, które prowadzą swoją własną działalność i samodzielnie dokonują rozliczeń również są zwolnione z wielu dodatkowych i utrudniających czynności, natomiast mogą skupić się na swojej zasadniczej pracy. Dużym ułatwieniem w pracy są również wszelkiego typu programy do tworzenia i zarządzania bazami danych. Likwidują one problem papierowych kartotek, których przeszukiwanie jest uciążliwe i czasochłonne, podobnie, jak ich archiwizowanie. Ważne również są różnego rodzaju programy projektowe. Dzięki nim, osoby zajmujące się projektami nie muszą wykonywać tego ręcznie co również znacznie przyspiesza pracę. Wielokrotnie, w takich programach wprowadza się odpowiednie parametry, a program samodzielnie przelicza wszelkie długości i odległości, tak by skala została zachowana. Po drugie, często rysowanie sprowadza się do zaznaczenia punktów skrajnych, bez konieczności prowadzenia całej linii.

Co to jest metryka oprogramowania

Metryka oprogramowania to po prostu opis pewnej specyficznej cechy danego oprogramowania. Właściwie jest to miara jakiejś własności danego oprogramowania albo też jego specyfikacji. Może wyrażać dowolną wartość liczbową, która charakteryzuje dane oprogramowanie. Celem stosowania metryk jest uzyskanie informacji na temat wytwarzanych aplikacji. Chodzi oczywiście o informacje liczbowe. Najważniejsze jest to, że opisywana na metryce wartość musi być mierzalna. Dopiero wówczas możemy coś o danej aplikacji powiedzieć. Dzięki metrykom możemy porównywać różne elementy aplikacji, jak i aplikacje między sobą. Wiedza zawarta w metryce jest nie tylko weryfikowalna, ale przede wszystkim jest najbardziej obiektywna, ponieważ poparta jest pomiarem. Dzięki temu wiemy z jaką aplikacją mamy do czynienia i jaka jest jej wartość i jakie są jej parametry. Ponadto, metryki tworzone na każdym etapie produkcji danego oprogramowania pozwala na jego systematyczną i regularną kontrolę, dzięki czemu można uniknąć nie tylko powstawania, ale również rozprzestrzeniania błędów. Różnice w pomiarach zostaną bowiem natychmiast dostrzeżone i wyłapane. Takim sposobem utrzymywana jest jakość produkcji na wysokim poziomie.

Czym są edytory grafiki

Wiele spośród dostępnych na rynku programów pozwala nam na zupełnie inne rozwijanie swoich umiejętności. Nie tylko możemy rozwijać się artystycznie, ale również możemy puszczać wodze fantazji i uwalniać swoją kreatywność. Możemy również doskonalić wykonywane przez siebie dzieła artystyczne. Rozwijaniu i doskonaleniu naszej umiejętności związanej z twórczością plastyczną służą różnorodne programy graficzne. Profesjonalnie tłumacząc, służą one do tworzenia i modyfikacji plików graficznych. Mianem edytory grafiki można również określić całość programów do grafiki komputerowej. W tym miejscu warto by było również przytoczyć kilka ciekawych przykładów takich programów. Jednym z nich może być na przykład Adobe Photoshop. Jest to program do obróbki zdjęć, ale nie tyko. W jego ramach możemy również tworzyć grafiki, fotomontaże i wiele innych rzeczy. Ten program daje wiele możliwości, pod warunkiem, że wiemy jakie one są i umiemy je wykorzystać. Warto również wiedzieć, że sama wiedza i umiejętności to też nie wszystko. Żeby efekt naszej pracy był naprawdę zadowalający i wyjątkowy musimy wykazać się przynajmniej odrobiną zmysłu artystycznego i wyczucia smaku. Komputer, a nawet najlepszy program graficzny nie zrobią tego za nas. One pomogą nam zrealizować naszą wizję, ale samej wizji nie stworzą ani nie wywołają. Dlatego, udział człowieka, jest tak istotny, nadaje takiej pracy wyjątkowy charakter, styl i smak.

Zarządzanie bazą danych

Pośród rozlicznych programów komputerowych, niektóre z nich mają zastosowanie do rozrywki, czy też usprawnienia naszej pracy z komputerem. Inne natomiast, oprócz tego, że ułatwiają naszą codzienną pracę, ułatwiają naszą pracę zawodową, to dodatkowo pełnią również bardzo ważną funkcję, niemalże są odpowiedzialne za istotne kwestie. To programy, które służą do zarządzania bazami danych. Systemy do zarządzania bazami danych to albo oprogramowanie albo cały system informatyczny, może to również być serwer bazy danych. Żeby takie oprogramowanie dobrze i właściwie spełniało swoje funkcje musi składać się z kilku elementów. Pośród nich wyróżnimy element, który odpowiada za administrowanie bazą lub bazami zapisanymi na nośnikach. Inny element odpowiada za integralność i bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Dalej, potrzebujemy elementu, który będzie w stanie nasze dane odczytać. Oczywiście, całość musi zostać zaszyfrowana w odpowiednim języku programowania, za co odpowiedzialny jest inny element. Aby nasze dane były bezpieczne musi być sposób na autoryzację baz i dostępu do nich. I na koniec, aby takie oprogramowanie było warte wyszukiwania muszą istnieć mechanizmy optymalizujące. Chodzi mianowicie o optymalizację wykorzystania pamięci operacyjnej. Im lepiej działa taki mechanizm tym więcej pamięci można wykorzystać i zapisać na niej większą ilość danych. Druga kwestia to optymalizacja czasu dostępu poprzez indeksowanie danych. Dzięki temu, wyszukiwanie opiera się na przeszukiwaniu w pierwszej kolejności indeksów, zawężających poszukiwania szczegółowe.

Złośliwy wirus komputerowy

Korzystając z komputerów i sieci internetowej na pewno nie raz spotkaliśmy się z infekcją naszego komputera. Jeżeli korzystamy z programów zabezpieczających, czyli antywirusowych, to oczywiście, ryzyko takiej infekcji jest nie tylko znacznie mniejsze, ale przede wszystkim sama infekcja jest znacznie mniej groźna i szkodliwa. Jeżeli zaś nie korzystamy z takiego oprogramowania to możemy być przygotowani, że prędzej czy później, nasz komputer stanie się ofiarą infekcji wirusowej. Brzmi całkiem po ludzku, bo sytuacja ta otrzymała swoją nazwę i określenia z rzeczywistości, którą po prostu bardzo przypomina. Zainfekowany komputer to nic innego, jak komputer zaatakowany przez wirusa komputerowego. Czym jest ów wirus i co ma wspólnego z rzeczywistością? Wirus komputerowy to po prostu specyficzny program, napisany w specyficzny sposób. Jego cechą charakterystyczną jest to, że ma zdolność samoistnej replikacji, podobnie, jak wirus, który atakuje nasze ciało. Replikacja służy nie tylko rozmnożeniu, ale przede wszystkim rozprzestrzenieniu i zajęciu jak największego obszaru. Do swojego działania wirus wykorzystuje system operacyjny i aplikacje komputera, który został zaatakowany. To dość złośliwe oprogramowanie, które w skrajnych wypadkach może nawet doprowadzić do zwarcia i spalenia płyty głównej. Innym, bardzo szkodliwym skutkiem może być utrata naszych danych, czy też fakt, że ktoś nam je ukradnie i wykorzysta. Takimi cennymi danymi może być hasło do naszego konta bankowego w Internecie.

System ekspertowy, jak człowiek

Nauka i technika idą coraz szybciej do przodu. Ich rozwój jest nie tylko zaskakująco szybki, ale również idzie w kierunku coraz większej specjalizacji. Warto wiedzieć, że naukowcy coraz bardziej chcą zbliżyć się, w tworzeniu swoich maszyn, do poziomu na jakim funkcjonuje człowiek. Oczywiście, ludzie są istotami samodzielnymi i nie potrzebują oprogramowania czy systemów sterujących dla swojego funkcjonowania. Nie oznacza to jednak, że jakiś system komputerowy nie mógłby przypominać funkcjonowania człowieka. Może nie w pełnym wymiarze, ale na przykład proces podejmowania decyzji, czy rozwiązywania problemów naukowych być może mógłby zostać odwzorowany i zaprogramowany w formie programu komputerowego. W ramach tych rozważań znajdziemy na przykład systemy ekspertowe. Ich projektowanie to zagadnienie ocierające się o tematykę sztucznej inteligencji. Ich praca polega na rozwiązywaniu złożonych problemów poprzez analizę baz danych. Tradycyjne programy natomiast pracują poprzez realizowanie zaprogramowanego wcześniej algorytmu. Żeby taki system ekspertowy mógł działać musi składać się z dwóch elementów. Jeden to baza danych, którą program przeszukuje. Drugim elementem jest program, który napędza całość programu. Pozwala on na stawianie problemów i poszukiwanie ich rozwiązania. Zastosowanie takich systemów może być naprawdę bardzo szerokie, zarówno w nauce, jak i pracy w specjalistycznych zawodach, jak na przykład medycyna, czy mineralogia.

Rola oprogramowania pośredniczącego

Ciekawym rozwiązaniem w ramach oprogramowania komputerowego jest oprogramowanie pośredniczące. Już sama jego nazwa, jego określenie, sugeruje nam z czym będziemy mieli do czynienia i jakie jest jego zadanie. Jednakże, żeby nie ulegać domysłom, warto jest się zastanowić nad tym, na czym dokładnie polega istota oprogramowania pośredniczącego. Przede wszystkim, to oprogramowanie pozwala na komunikację pomiędzy poszczególnymi aplikacjami, usługami, czy nawet systemami. Budowa tego typu oprogramowania jest wykorzystywana przede wszystkim w systemach rozproszonych, gdy trzeba połączyć ze sobą różne elementy oprogramowania. Bywa, że łączone elementy oprogramowania znajdują się na różnych platformach. Początkowo, oprogramowanie pośredniczące tworzone było przy budowie centralnych systemów informatycznych, szczególnie ważnych instytucji i banków i komunikacji między nimi. Mówiąc jednakże o oprogramowaniu pośredniczącym, nie można pominąć kwestii przykładów, co może być takim oprogramowaniem. Otóż, znajdą się tutaj systemy transakcyjne banków, oprogramowanie, które koncentruje się na przesyłaniu komunikatów, znajdziemy tu również serwery aplikacyjne i integracyjne, jak również silniki procesowe, czy systemy baz danych. Najważniejsze jednakże jest to, że dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość połączenia ze sobą oddalonych od siebie systemów, które wymagają takiego połączenia, spójnego działania, kompatybilności i bieżącego uaktualniania.

DTP – co to za tajemny skrót?

Oprogramowanie komputerowe to zespół wielu bardzo różnych i bardzo zaawansowanych produktów. Co ciekawe, mimo, że oprogramowanie można sobie zakupić, można sobie podarować, czy przekazać, to zasadniczo, jest to zestaw poleceń, rozkazów, które umożliwiają urządzeniom elektronicznym wykonywanie procedur i spełnianie funkcji, do których zostały stworzone. Bez oprogramowania, większość elektronicznych urządzeń byłaby bezużyteczna. To natomiast, co kupujemy, to oczywiście jest oprogramowanie, ale zamieszczone na specjalnym nośniku, który pozwala przenosić je z miejsca na miejsce. Pośród różnorodnych rodzajów oprogramowania, znajdziemy na przykład DTP. Co to jest i do czego służy? Otóż DTP to pierwotnie było przygotowanie tekstu do druku, czyli tworzenie na komputerze tekstu do poligrafii. Dziś, jest to również przygotowanie tekstu do publikowania go w formie cyfrowej. Całość procesu DTP polega na wprowadzeniu tekstu i obrazu do komputera. Tekst poddawany jest formatowaniu i korekcie, natomiast obraz jest poddawany obróbce graficznej. Dopiero w dalszej kolejności całość ulega poprawie i komponowaniu, tak by stanowiła spójny wytwór. Oczywiście, projekt musi być tak przygotowany by spełniał kryteria środowiska, do którego jest tworzony. Chodzi tu o to, czy będzie publikowany w formie cyfrowej, czy zaś będzie drukowany metodą poligraficzną. Inne są bowiem wymagania zarówno do jednego, jak i drugiego celu i efekt pracy zależy od naszego zaangażowania i podejścia do jej wykonywania.

Soft, hard, a czym jest firmware?

Dość ciekawym przykładem oprogramowania jest oprogramowanie typu firmware. Co to jest i na czym polega jego wyjątkowość? Za chwilę się temu przyjrzymy i zobaczymy, co specjalnego jest w tym oprogramowaniu. Przede wszystkim należy wiedzieć, że firmware to oprogramowanie, które jest wbudowane w niektóre urządzenia. Znajduje się tam ono po to by możliwa była obsługa i tego urządzenia i realizowanie wszelkich powiązanych z nim procedur. Niektóre nowsze urządzenia, posiadają obecnie możliwość aktualizacji tego oprogramowania firmware. W starszych produktach tego typu nie jest to możliwe. Jakie urządzenia zawierają w sobie firmware? Otóż, lista jest dość długa, ale warto wymienić chociaż kilka tego typu urządzeń. Będą to komputery i tu firmware jest BIOS. Nie korzystamy z niego na co dzień, ponieważ w użyciu jest zwykle inny system operacyjny. BIOS natomiast ratuje nas w przypadku awarii systemu operacyjnego. Drugim tego typu urządzeniem będą konsole do gier. Tu firmware jest niezbędny do odczytu nośników z grami. W przeciwnym razie konsole nie miały by racji bytu. Bez firmware nie byłoby możliwości uruchomienia gry i oczywiście korzystania z niej. Innym urządzeniem, które do swojego funkcjonowania potrzebuje firmware, to telefon komórkowy. Brak takiego oprogramowania spowodowałby, że nie tylko skomplikowane operacje na telefonie byłyby nie możliwe, ale nawet zwykłe wykonywanie połączeń byłoby nie wykonalne, a przecież nie tak powinno to wyglądać. Telefon ma być przecież użyteczny.