Oprogramowanie do pracy

Wiele spośród różnorodnych zawodów nie wyobraża sobie obecnie pracy bez użycia komputera. Dzieje się tak dlatego, że specjalnie przygotowane dla tych zawodów oprogramowanie nie tylko ułatwia pracę, ale również znacznie ją przyspiesza, dzięki czemu osoby te mogą znacznie bardziej zaangażować się w ten aspekt pracy, który zależny jest tylko i wyłącznie od człowieka, a nie jest to jedną z dodatkowych uzupełniających czynności. Jako dość cenny przykład takiego oprogramowania, można by podać programy do księgowania. Po pierwsze ułatwiają samym księgowym wykonywanie ich pracy, bo zaprogramowane formuły samodzielnie dokonują obliczeń i nie obciążają tą czynnością księgowych. Po drugie, osoby, które prowadzą swoją własną działalność i samodzielnie dokonują rozliczeń również są zwolnione z wielu dodatkowych i utrudniających czynności, natomiast mogą skupić się na swojej zasadniczej pracy. Dużym ułatwieniem w pracy są również wszelkiego typu programy do tworzenia i zarządzania bazami danych. Likwidują one problem papierowych kartotek, których przeszukiwanie jest uciążliwe i czasochłonne, podobnie, jak ich archiwizowanie. Ważne również są różnego rodzaju programy projektowe. Dzięki nim, osoby zajmujące się projektami nie muszą wykonywać tego ręcznie co również znacznie przyspiesza pracę. Wielokrotnie, w takich programach wprowadza się odpowiednie parametry, a program samodzielnie przelicza wszelkie długości i odległości, tak by skala została zachowana. Po drugie, często rysowanie sprowadza się do zaznaczenia punktów skrajnych, bez konieczności prowadzenia całej linii.

Co to jest metryka oprogramowania

Metryka oprogramowania to po prostu opis pewnej specyficznej cechy danego oprogramowania. Właściwie jest to miara jakiejś własności danego oprogramowania albo też jego specyfikacji. Może wyrażać dowolną wartość liczbową, która charakteryzuje dane oprogramowanie. Celem stosowania metryk jest uzyskanie informacji na temat wytwarzanych aplikacji. Chodzi oczywiście o informacje liczbowe. Najważniejsze jest to, że opisywana na metryce wartość musi być mierzalna. Dopiero wówczas możemy coś o danej aplikacji powiedzieć. Dzięki metrykom możemy porównywać różne elementy aplikacji, jak i aplikacje między sobą. Wiedza zawarta w metryce jest nie tylko weryfikowalna, ale przede wszystkim jest najbardziej obiektywna, ponieważ poparta jest pomiarem. Dzięki temu wiemy z jaką aplikacją mamy do czynienia i jaka jest jej wartość i jakie są jej parametry. Ponadto, metryki tworzone na każdym etapie produkcji danego oprogramowania pozwala na jego systematyczną i regularną kontrolę, dzięki czemu można uniknąć nie tylko powstawania, ale również rozprzestrzeniania błędów. Różnice w pomiarach zostaną bowiem natychmiast dostrzeżone i wyłapane. Takim sposobem utrzymywana jest jakość produkcji na wysokim poziomie.

Czym są edytory grafiki

Wiele spośród dostępnych na rynku programów pozwala nam na zupełnie inne rozwijanie swoich umiejętności. Nie tylko możemy rozwijać się artystycznie, ale również możemy puszczać wodze fantazji i uwalniać swoją kreatywność. Możemy również doskonalić wykonywane przez siebie dzieła artystyczne. Rozwijaniu i doskonaleniu naszej umiejętności związanej z twórczością plastyczną służą różnorodne programy graficzne. Profesjonalnie tłumacząc, służą one do tworzenia i modyfikacji plików graficznych. Mianem edytory grafiki można również określić całość programów do grafiki komputerowej. W tym miejscu warto by było również przytoczyć kilka ciekawych przykładów takich programów. Jednym z nich może być na przykład Adobe Photoshop. Jest to program do obróbki zdjęć, ale nie tyko. W jego ramach możemy również tworzyć grafiki, fotomontaże i wiele innych rzeczy. Ten program daje wiele możliwości, pod warunkiem, że wiemy jakie one są i umiemy je wykorzystać. Warto również wiedzieć, że sama wiedza i umiejętności to też nie wszystko. Żeby efekt naszej pracy był naprawdę zadowalający i wyjątkowy musimy wykazać się przynajmniej odrobiną zmysłu artystycznego i wyczucia smaku. Komputer, a nawet najlepszy program graficzny nie zrobią tego za nas. One pomogą nam zrealizować naszą wizję, ale samej wizji nie stworzą ani nie wywołają. Dlatego, udział człowieka, jest tak istotny, nadaje takiej pracy wyjątkowy charakter, styl i smak.

Zarządzanie bazą danych

Pośród rozlicznych programów komputerowych, niektóre z nich mają zastosowanie do rozrywki, czy też usprawnienia naszej pracy z komputerem. Inne natomiast, oprócz tego, że ułatwiają naszą codzienną pracę, ułatwiają naszą pracę zawodową, to dodatkowo pełnią również bardzo ważną funkcję, niemalże są odpowiedzialne za istotne kwestie. To programy, które służą do zarządzania bazami danych. Systemy do zarządzania bazami danych to albo oprogramowanie albo cały system informatyczny, może to również być serwer bazy danych. Żeby takie oprogramowanie dobrze i właściwie spełniało swoje funkcje musi składać się z kilku elementów. Pośród nich wyróżnimy element, który odpowiada za administrowanie bazą lub bazami zapisanymi na nośnikach. Inny element odpowiada za integralność i bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Dalej, potrzebujemy elementu, który będzie w stanie nasze dane odczytać. Oczywiście, całość musi zostać zaszyfrowana w odpowiednim języku programowania, za co odpowiedzialny jest inny element. Aby nasze dane były bezpieczne musi być sposób na autoryzację baz i dostępu do nich. I na koniec, aby takie oprogramowanie było warte wyszukiwania muszą istnieć mechanizmy optymalizujące. Chodzi mianowicie o optymalizację wykorzystania pamięci operacyjnej. Im lepiej działa taki mechanizm tym więcej pamięci można wykorzystać i zapisać na niej większą ilość danych. Druga kwestia to optymalizacja czasu dostępu poprzez indeksowanie danych. Dzięki temu, wyszukiwanie opiera się na przeszukiwaniu w pierwszej kolejności indeksów, zawężających poszukiwania szczegółowe.

Złośliwy wirus komputerowy

Korzystając z komputerów i sieci internetowej na pewno nie raz spotkaliśmy się z infekcją naszego komputera. Jeżeli korzystamy z programów zabezpieczających, czyli antywirusowych, to oczywiście, ryzyko takiej infekcji jest nie tylko znacznie mniejsze, ale przede wszystkim sama infekcja jest znacznie mniej groźna i szkodliwa. Jeżeli zaś nie korzystamy z takiego oprogramowania to możemy być przygotowani, że prędzej czy później, nasz komputer stanie się ofiarą infekcji wirusowej. Brzmi całkiem po ludzku, bo sytuacja ta otrzymała swoją nazwę i określenia z rzeczywistości, którą po prostu bardzo przypomina. Zainfekowany komputer to nic innego, jak komputer zaatakowany przez wirusa komputerowego. Czym jest ów wirus i co ma wspólnego z rzeczywistością? Wirus komputerowy to po prostu specyficzny program, napisany w specyficzny sposób. Jego cechą charakterystyczną jest to, że ma zdolność samoistnej replikacji, podobnie, jak wirus, który atakuje nasze ciało. Replikacja służy nie tylko rozmnożeniu, ale przede wszystkim rozprzestrzenieniu i zajęciu jak największego obszaru. Do swojego działania wirus wykorzystuje system operacyjny i aplikacje komputera, który został zaatakowany. To dość złośliwe oprogramowanie, które w skrajnych wypadkach może nawet doprowadzić do zwarcia i spalenia płyty głównej. Innym, bardzo szkodliwym skutkiem może być utrata naszych danych, czy też fakt, że ktoś nam je ukradnie i wykorzysta. Takimi cennymi danymi może być hasło do naszego konta bankowego w Internecie.

System ekspertowy, jak człowiek

Nauka i technika idą coraz szybciej do przodu. Ich rozwój jest nie tylko zaskakująco szybki, ale również idzie w kierunku coraz większej specjalizacji. Warto wiedzieć, że naukowcy coraz bardziej chcą zbliżyć się, w tworzeniu swoich maszyn, do poziomu na jakim funkcjonuje człowiek. Oczywiście, ludzie są istotami samodzielnymi i nie potrzebują oprogramowania czy systemów sterujących dla swojego funkcjonowania. Nie oznacza to jednak, że jakiś system komputerowy nie mógłby przypominać funkcjonowania człowieka. Może nie w pełnym wymiarze, ale na przykład proces podejmowania decyzji, czy rozwiązywania problemów naukowych być może mógłby zostać odwzorowany i zaprogramowany w formie programu komputerowego. W ramach tych rozważań znajdziemy na przykład systemy ekspertowe. Ich projektowanie to zagadnienie ocierające się o tematykę sztucznej inteligencji. Ich praca polega na rozwiązywaniu złożonych problemów poprzez analizę baz danych. Tradycyjne programy natomiast pracują poprzez realizowanie zaprogramowanego wcześniej algorytmu. Żeby taki system ekspertowy mógł działać musi składać się z dwóch elementów. Jeden to baza danych, którą program przeszukuje. Drugim elementem jest program, który napędza całość programu. Pozwala on na stawianie problemów i poszukiwanie ich rozwiązania. Zastosowanie takich systemów może być naprawdę bardzo szerokie, zarówno w nauce, jak i pracy w specjalistycznych zawodach, jak na przykład medycyna, czy mineralogia.

Rola oprogramowania pośredniczącego

Ciekawym rozwiązaniem w ramach oprogramowania komputerowego jest oprogramowanie pośredniczące. Już sama jego nazwa, jego określenie, sugeruje nam z czym będziemy mieli do czynienia i jakie jest jego zadanie. Jednakże, żeby nie ulegać domysłom, warto jest się zastanowić nad tym, na czym dokładnie polega istota oprogramowania pośredniczącego. Przede wszystkim, to oprogramowanie pozwala na komunikację pomiędzy poszczególnymi aplikacjami, usługami, czy nawet systemami. Budowa tego typu oprogramowania jest wykorzystywana przede wszystkim w systemach rozproszonych, gdy trzeba połączyć ze sobą różne elementy oprogramowania. Bywa, że łączone elementy oprogramowania znajdują się na różnych platformach. Początkowo, oprogramowanie pośredniczące tworzone było przy budowie centralnych systemów informatycznych, szczególnie ważnych instytucji i banków i komunikacji między nimi. Mówiąc jednakże o oprogramowaniu pośredniczącym, nie można pominąć kwestii przykładów, co może być takim oprogramowaniem. Otóż, znajdą się tutaj systemy transakcyjne banków, oprogramowanie, które koncentruje się na przesyłaniu komunikatów, znajdziemy tu również serwery aplikacyjne i integracyjne, jak również silniki procesowe, czy systemy baz danych. Najważniejsze jednakże jest to, że dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość połączenia ze sobą oddalonych od siebie systemów, które wymagają takiego połączenia, spójnego działania, kompatybilności i bieżącego uaktualniania.

DTP – co to za tajemny skrót?

Oprogramowanie komputerowe to zespół wielu bardzo różnych i bardzo zaawansowanych produktów. Co ciekawe, mimo, że oprogramowanie można sobie zakupić, można sobie podarować, czy przekazać, to zasadniczo, jest to zestaw poleceń, rozkazów, które umożliwiają urządzeniom elektronicznym wykonywanie procedur i spełnianie funkcji, do których zostały stworzone. Bez oprogramowania, większość elektronicznych urządzeń byłaby bezużyteczna. To natomiast, co kupujemy, to oczywiście jest oprogramowanie, ale zamieszczone na specjalnym nośniku, który pozwala przenosić je z miejsca na miejsce. Pośród różnorodnych rodzajów oprogramowania, znajdziemy na przykład DTP. Co to jest i do czego służy? Otóż DTP to pierwotnie było przygotowanie tekstu do druku, czyli tworzenie na komputerze tekstu do poligrafii. Dziś, jest to również przygotowanie tekstu do publikowania go w formie cyfrowej. Całość procesu DTP polega na wprowadzeniu tekstu i obrazu do komputera. Tekst poddawany jest formatowaniu i korekcie, natomiast obraz jest poddawany obróbce graficznej. Dopiero w dalszej kolejności całość ulega poprawie i komponowaniu, tak by stanowiła spójny wytwór. Oczywiście, projekt musi być tak przygotowany by spełniał kryteria środowiska, do którego jest tworzony. Chodzi tu o to, czy będzie publikowany w formie cyfrowej, czy zaś będzie drukowany metodą poligraficzną. Inne są bowiem wymagania zarówno do jednego, jak i drugiego celu i efekt pracy zależy od naszego zaangażowania i podejścia do jej wykonywania.

Soft, hard, a czym jest firmware?

Dość ciekawym przykładem oprogramowania jest oprogramowanie typu firmware. Co to jest i na czym polega jego wyjątkowość? Za chwilę się temu przyjrzymy i zobaczymy, co specjalnego jest w tym oprogramowaniu. Przede wszystkim należy wiedzieć, że firmware to oprogramowanie, które jest wbudowane w niektóre urządzenia. Znajduje się tam ono po to by możliwa była obsługa i tego urządzenia i realizowanie wszelkich powiązanych z nim procedur. Niektóre nowsze urządzenia, posiadają obecnie możliwość aktualizacji tego oprogramowania firmware. W starszych produktach tego typu nie jest to możliwe. Jakie urządzenia zawierają w sobie firmware? Otóż, lista jest dość długa, ale warto wymienić chociaż kilka tego typu urządzeń. Będą to komputery i tu firmware jest BIOS. Nie korzystamy z niego na co dzień, ponieważ w użyciu jest zwykle inny system operacyjny. BIOS natomiast ratuje nas w przypadku awarii systemu operacyjnego. Drugim tego typu urządzeniem będą konsole do gier. Tu firmware jest niezbędny do odczytu nośników z grami. W przeciwnym razie konsole nie miały by racji bytu. Bez firmware nie byłoby możliwości uruchomienia gry i oczywiście korzystania z niej. Innym urządzeniem, które do swojego funkcjonowania potrzebuje firmware, to telefon komórkowy. Brak takiego oprogramowania spowodowałby, że nie tylko skomplikowane operacje na telefonie byłyby nie możliwe, ale nawet zwykłe wykonywanie połączeń byłoby nie wykonalne, a przecież nie tak powinno to wyglądać. Telefon ma być przecież użyteczny.

Gry komputerowe jako program

Pośród różnorodnych programów komputerowych znajdziemy na pewno takie, które stosowane jest przez specjalistów w ich pracy zawodowej czy zajęciach związanych z pracą. Inną grupą programów są te, które ogólnie usprawniają naszą pracę z komputerem. Jest też pewna grupa programów, które są specjalistyczne, ale mogą służyć zarówno do rozwijania swoich pasji, jak i do pracy zawodowej, zależy to od tego, czym się zajmujemy. Tu szczególnie dobrym przykładem będą programy graficzne i służące do projektowania, czy obróbki zdjęć. Na koniec, warto wspomnieć, że jest pewna grupa programów, które służą tylko i wyłącznie rozrywce, to oczywiście gry komputerowe. Ich rodzaje są rozliczne, nie sposób wszystkich wymienić. Różnią się tematyką, stopniem skomplikowania i zaawansowania. Różnią się grafiką i stopniem wzbogacenia estetycznego. Każda bowiem gra jest inna i ma inne wymagania programowe do sprawnego działania. Wszystkie jednakże łączy jedno, a jest to mianowicie cel ich powstawania. Wszelkie gry komputerowe służą naszej rozrywce. Oczywiście, organizowane są nawet turnieje niektórych gier, jednakże nadal znajdują się one w obszarze rozrywki, a nie sportu, czy zawodu. Pamiętajmy jednakże, że rozrywką są one dla użytkowników. Projektujący i programujący je ludzie, muszą traktować je jako swoją pracę, bo tym w istocie jest. Wykonują oni bardzo ciężką pracę po to, byśmy mogli oddawać się ulubionej rozrywce, często nawet bez opamiętania.